Razpis: Izpiti za alpiniste v letu 2023

Rok prijav je ponedeljek, 27. marec 2023 izključno preko Naveze. 

Izpiti za naziv alpinist bodo potekali po naslednjem programu: 

DatumProgram
Sobota, 15. 4. 2023Pripravljalni seminar.
Nedelja, 16. 4. 2023Pripravljalni seminar.
  
Sobota, 6. 5. 2023Izpiti – praktični del.
Nedelja, 7. 5. 2023Izpiti – praktični del.
Sreda, 10. 5. 2023Izpiti – teoretični del.
  
Sobota, 20. 5. 2023Popravni izpit – praktični del.
Nedelja, 21. 5. 2023Popravni izpit – praktični del.
Sreda, 24. 5. 2023Popravni izpit – teoretični del.

Udeležba na pripravljalnem seminarju je obvezna. Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.   

Kotizacija za izpite je 120 €, za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej. 

Rok prijav je ponedeljek, 27marec 2023 izključno preko Naveze
(usposabljanje v Navezi najdete kot KA Športno treniranje – planinstvo-alpinizem – modul alpinist) 
Prijavo lahko odda le društveni skrbnik sistema ali načelnik odseka, ki ima dostop do Naveze.   

V drugačni obliki prijav ne sprejemamo.   

Posebna 5- članska komisija bo pregledala ustreznost prijav do petka, 7. aprila 2023.

 
Prijava mora vsebovati: 
1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist« 
2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika« 
3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati! 

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo INFO IIzpiti za naziv alpinist 2023, ki je priloga tega dopisa.   

Vsa dodatna pojasnila so na voljo preko e-naslova: usposabljanja-alpinizem@pzs.si 

Priloge:

Dodaj odgovor