Razpis: Izpiti za alpinista 2022

Opomba: vsi dobro preberite dodatne informacije, ki so priloga razpisa, ker je nekaj sprememb. Bistvena je ta, da ni več izpitne ture. Namesto nje je uveden obvezni seminar pred samim izpitom.

Razpis za izpite za naziv alpinist, ki bodo potekali po naslednjem programu:

Datum Program
Sobota, 9. 4. 2022Pripravljalni seminar
Nedelja, 10. 4. 2022Pripravljalni seminar
Sobota, 7. 5. 2022Izpiti – praktični del
Nedelja, 8. 5. 2022Izpiti – praktični del
Petek, 13. 5. 2022Izpiti – teoretični del
Sobota, 21. 5. 2022Popravni izpit – praktični del
Nedelja, 22. 5. 2022Popravni izpit – praktični del
Petek, 27. 5. 2022Popravni izpit – teoretični del

Udeležba na pripravljalnem seminarju je obvezna. Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 120 €, za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej.


Rok prijav je ponedeljek, 25. marec 2022 in jih je treba poslati na naslov:
PZS, Komisija za alpinizem – izpiti za alpiniste, Ob železnici 30a, p.p. 214, 1001 Ljubljana.
Posebna 5- članska komisija bo pregledala ustreznost prijav do nedelje, 3. aprila 2022.


Prijava mora vsebovati:

 1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
 2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«
 3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati!

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2022 – INFO:

Vsa dodatna pojasnila so na voljo preko e-naslova: usposabljanja-alpinizem@pzs.si

Pogoji za prijavo na izpit

Splošni:

 • Član PZS,
 • registriran pri KA oz. član alpinističnega kolektiva,
 • starost 18 let,
 • najmanj 3 leta alpinističnega staža,
 • v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«,
 • izjava kandidata o zdravstvenem stanju,
 • potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika.

Posebni:

 • Najmanj 30 različnih kopnih (letnih) alpinističnih vzponov v najmanj dveh različnih gorstvih:
  • od tega najmanj 5 vzponov višjih od 500 metrov z oceno IV ali več (kot prvi ali izmenično v navezi),
  • od tega najmanj 5 vzponov višjih od 300 metrov z oceno IV ali več (kot prvi ali izmenično v navezi)
 • najmanj 15 različnih zimskih alpinističnih tur (pristopi, smeri, turni smuki, ledni slapovi – vsaj 100 metrov):
  • od tega 5 smeri kot prvi ali izmenično v navezi z oceno II/3 ali več,
  • od tega 5 slapov kot prvi ali izmenično v navezi z oceno WI3 ali več,
  • od tega 5 ostalih vzponov (pristopi, turni smuki …).
 • najmanj 1 alpinistični vzpon (ali pristop) na vrh nad 3500 metrov.

Opomba: v primeru nezadostnega izpolnjevanja posebnih pogojev (premajhnega števila zahtevanih smeri določene težavnosti, napačno napisana ocena za posamezno smer, opremljenosti smeri s svedrovci itd.) bo 5 članska komisija inštruktorjev pregledala prijavo in ocenila, če kandidat lahko opravlja izpit ali ne. Ocena IV pomeni, da ima smer kompleksno oceno IV (in ne III-IV, IV/II-III ipd.)
Vzponi, ki niso opravljeni v hribih – npr. Gradiška in Podraška tura, Staničev vrh, Velik vrh v vzhodnem pobočju Kočne in podobno – se ne upoštevajo!
Pri zimskih smereh se pričakujejo smeri, ki imajo vsaj nekaj plezalnega karakterja in kompleksnosti. Grape v rangu Centralne v Begunjščici, Y v Begunjščici, Sestopne v Križu, Pripravniške v Grebencu, Butalske v Lanežu … tega nimajo.

Naknadno dopolnjevanje ali spreminjanje vzponov na prijavnici za izpit ni možno!

Potek izpitov:
Izpit je sestavljen iz pripravljalnega seminarja, teoretičnega dela in praktičnega dela (letna, zimska in ledeniška tehnika ter prva pomoč). Izpitna tura se letos ne bo izvajala.


Pomembno
Glede znanja praktičnega dela je ena posebnost – če bo večina inštruktorjev ocenila, da vaše znanje ni zadostno pri več kot polovici zahtevanih znanj, potem možnosti za popravni izpit ne boste imeli.


1. teoretični del
Teme so: nevarnosti, prehrana, oprema, prva pomoč, vremenoslovje, izrazoslovje, orientacija, zgodovina, poznavanje gorstev

Vprašanja bodo kar se le da praktična, nekatere teme bodo lahko tudi združene. Vprašanja iz poznavanja gorstev boste dobili vnaprej – seveda jih bo bistveno več kot na samem izpitu.

2. praktični del
Ločen bo na dva dela in sicer:

 • Zimska, ledeniška tehnika in prva pomoč
 • letna tehnika

Preizkus znanja se bo izvajal v kar se da realnih situacijah.

Kriterij znanja na praksi:
Znanje mora biti suvereno in tekoče. Inštruktorji praviloma ne komentirajo vašega dela. V primeru, da naredite napako, ki ima lahko za posledico hujšo nevarnost za vas osebno ali vašega soplezalca, bo inštruktor ukrepal in prekinil vaše delo.
Da bo vaše znanje kar najbolj objektivno ocenjeno bo poskrbljeno s t.i. prostimi inštruktorji, ki bodo ocenjevali delo večih ljudi. Tako bo vaše delo vedno spremljano in ocenjevano s strani dveh ali celo večih inštruktorjev. Na osnovi zapisanega pa bodo o vaši uspešnosti odločali vsi inštruktorji skupaj.

V primeru, da vaše znanje ni zadostno pri več kot polovici zahtevanih znanj (o tem se mora strinjati večina inštruktorjev) potem ne boste imeli možnosti za popravni izpit in boste imeli možnost opravljanja izpita šele ob naslednjem razpisu.

Potrebna oprema
Edini pogoj je, da mora ustrezati normam UIAA oziroma CE. Izbira je vaša in kot bodoči alpinisti morate vedeti kakšno (in tudi koliko) potrebujete za določeno stvar.

Alpinistični staž
Zahtevan pogoj 3 leta staža se šteje od začetka obiskovanja vaše alpinistične šole.

Opremljenost smeri s svedrovci
Smeri, ki so opremljene s svedrovci (vsa varovališča ali pa celo vmesno varovanje), seveda ne pridejo v poštev v seznam zahtevanih tur (npr. Paklenica …). Seveda se tudi v kakšni klasični smeri sem ter tja tudi opazi svedrovec, kar pa ne pomeni, da takšna smer ni primerna za vaš seznam. O spornih primerih bo odločala 5 članska komisija ob pregledu prijav.

Priloga: obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«, obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika« in obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«:

Dodaj odgovor