Koledar usposabljanj KA in KŠP v letu 2020

Komisija za alpinizem (KA)

… PZS je objavila termine usposabljanj za leto 2020.

 • 16. do 17. 5. 2020 – Izpiti za alpiniste, praktični del
 • 21. 5. 2020 – Izpiti za alpiniste, teoretični del
 • 6. do 7. 6. 2020 – Popravni izpit za alpiniste, praktični del
 • 10. 6. 2020 – Popravni izpit za alpiniste, teoretični del
 • jesen 2020 – Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje

Vir: https://ka.pzs.si/vsebina.php?pid=24

 

 

 

 

PROGRAM USPOSABLJANJ NA PODROČJU ŠPORTNEGA PLEZANJA V LETU 2020

 

ŠPORTNI PLEZALEC – izpit

 • januar: seminar (neobvezen za pristop k izpitu)
 • februar in 2. februar: izpiti prvi rok
 • marec in 8. marec: izpiti drugi rok

Pogoji za pristop k izpitu:

– članstvo PZS

– v tekočem koledarskem letu dopolnjena starost 15 let

– naziv »pripravnik športnega plezanja«

– predloženo društveno/klubsko potrdilo o v vodstvu preplezanih 30 različnih športno plezalnih smeri katere koli težavnosti

– izpolnjena prijavna dokumentacija v skladu z razpisom ter plačana kotizacija

Prehodni licenčni seminar

ZADNJA možnost za prehod na nove nazive za vse stare nazive (vaditelji oziroma inštruktorji)

 • in 26. januar

Opomba (v primeru prevelikega števila prijav se spomladi izvede še en seminar)

 

VADITELJ ŠPORTNEGA PLEZANJA – seminar in izpiti

 

 • januar: sprejemni izpit redni rok
 • februar: sprejemni izpit izredni rok
 • Predavanja:
  • teden: 13. do 15. marec
  • teden: 20. do 22. marec
  • teden: 27. do 29. marec
  • teden: 3. do 5. april
 • Izpiti:
  • in 19. april
  • in 10. maj
  • in 24. maj

Pogoji za pristop na seminar

– članstvo PZS

– starost vsaj 18 let

– najmanj srednja poklicna izobrazba

– naziv športni plezalec ali naziv alpinist

– opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo osnovne vrvne tehnike in demonstracije tehnike plezanja

-izpolnjena prijavna dokumentacija v skladu z razpisom ter plačana kotizacija

 

TRENER ŠPORTNEGA PLEZANJA – seminar in izpiti

Glede na pristopne pogoje za trenerje športnega plezanja (naziv »vaditelj« in vsaj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športnega plezanja ), bodo edini kandidati, ki bodo te pogoje izpolnjevali v jeseni 2020, stari »vaditelji«, ki so z prehodnimi licenčnimi seminarji prešli na nove »vaditelje«. V kolikor bo teh dovolj za izvedbo seminarja za trenerje, bodo okvirni termini naslednji:

– Sprejemni izpiti: september 2020

– Predavanja: oktober 2020

– Izpiti: november in december 2020

Dodaj odgovor