Kategorizacija april 2019

KŠP v skladu z dopisom Olimpijskega komiteja Slovenije poziva, da na obrazcu Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika pošljete opravljene vzpone (rezultatov tekmovanj ni potrebno pošiljati, ker so zbrani na KŠP), ki ustrezajo pogojem za kategorizacijo športnih plezalcev in sicer najkasneje:

 

do srede, 24.aprila 2019 do 24.ure

(za vzpone opravljene od 15.decembra 2018 do 24.aprila 2019)

 

Opomba !

Vsi tisti, ki status uveljavljajo prvič, morajo poslati oba obrazca (1 in 2) »Prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika« (dobite ga tudi na spletni strani KŠP in sicer TUKAJ pod Obrazci). Vsi ostali samo obrazec 1.

OPOZORILO: obrazci morajo biti obvezno opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi in žigi

 

Veljavne kriterije za športno plezanje lahko vidite https://ksp.pzs.si/dokumenti.php

  

Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo prispele do predpisanega roka, pošljite pa jih na elektronski naslov:

sportno.plezanje@pzs.si

 

Dodaj odgovor