Poziv za kandidaturo za načelnika in člane IO KA PZS

Letošnje leto se izteka štiriletni mandat načelnika in članov IO Komisije za alpinizem, zato bomo na rednem zboru načelnikov, ki bo 20. 03. 2018 izvolili načelnika IO Komisije in člane za naslednji mandat.

Ker bomo na prvi redni seji KA izbrali tudi vodjo usposabljanj KA in vodjo skupine za vrhunski alpinizem, na predlog dopišite ali ste morebitni kandidat za vodjo. V tem primeru kandidaturo podkrepite z vašim programom.

Komisija za alpinizem poziva vse člane alpinističnih kolektivov Planinske zveze Slovenije, da najkasneje do nedelje, 18. 03. 2018, do 20. ure na priloženem obrazcu sporočijo predlog za načelnika in člane o katerih se bo Zbor odločal.

 

Volilna komisija bo upoštevala le prispele in z vsemi podatki izpolnjene obrazce, vključno s podpisi in žigom.

 

Izpolnjene obrazce pošljite na e- naslov (PDF dokument): alpinizem@pzs.si. Pod Zadevo obvezno vpišite: kandidatura KA 2018. Zahtevajte potrditev prejema pošte!

V pričakovanju vaših predlogov vas lepo pozdravljamo.

Dodaj odgovor