Razpis izpitov za alpiniste v letu 2017

 

Izpiti za naziv alpinist bodo potekali po naslednjem programu:

Datum izpit
Sobota, 6. 5. 2017 Izpit – praktični del
Nedelja, 7. 5. 2017
Četrtek, 18. 5. 2017 Izpit – teoretični del
Sobota, 3. 6. 2017 Popravni izpit – praktični del
Nedelja, 4. 6. 2017
Četrtek, 8. 6. 2017 Popravni izpit – teoretični del
julij 2017 – september 2017 Izpitna tura

 

Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 100 €, za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej. 

 

Rok prijav je nedelja, 16. april 2017 in jih je treba poslati na naslov:

PZS, Komisija za alpinizem – izpiti za alpiniste, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana.

Posebna 5- članska komisija bo pregledala ustreznost prijav do srede, 26. aprila 2017.

 

Prijava mora vsebovati:

1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«

2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«

3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati!

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2017 – INFO, ki je priloga tega dopisa.

Vsa dodatna pojasnila so na voljo preko e-naslova: usposabljanja-alpinizem@pzs.si

 

Alen Marinović, vodja usposabljanja pri KA PZS
Miha Habjan, Načelnik KA PZS

 

Priloge:

  1. Izpiti za naziv alpinist 2017 – INFO
  2. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«, »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«, in »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«.

Dodaj odgovor