Razpis za Mednarodno srečanje plezalcev

Count House, Cornwall

 

Angleška gorniška zveza (BMC) ponovno organizira mednarodno letno srečanje plezalcev in je na srečanje povabila tudi dva predstavnika naše organizacije (predlagajo enega moškega in eno žensko).

Srečanje se bo odvijalo v Count Housu, Bosigran, Cornwallu, namen srečanja je druženje z alpinisti iz drugih držav, spoznavanje tradicionalnega angleškega plezanja, alpinistične etike in tradicije in sprožiti mednarodno diskusijo na trenutno aktualnih temah, ki zadevajo alpinizem in plezanje v svetu.

Vsak dan se bo po programu in glede na želje ter sposobnosti prisotnih odhajalo plezat v okoliške stene, kjer prevladuje zahtevno skalno plezanje z nameščanjem tradicionalnega varovanja.

Čas: 13. – 20. 5. 2017
Kraj: v Count House, Bosigran, Cornwall
Več informacij na: http://www.thebmc.co.uk

KA PZS razpisuje udeležbo za 2 alpinista. Skupaj s prijavo oddajte 15 najboljših referenčnih skalnih smeri v zadnjih dveh letih ter najtežjo splezano skalno smer v plezališču (NP, RP) v zadnje pol leta.

Od izbranih kandidatov se pričakuje pisno poročilo s predstavitvijo in pogledom na ta načina plezanja za objavo na straneh KA PZS in deset fotografij.

KA bo naredila končen izbor in o tem preko elektronske pošte obvestila prijavljene alpiniste. Izbrana alpinista si bosta morala sama organizirati vso potrebno logistiko in o srečanju napisati poročilo. KA bo izbrana alpinista finančno delno podprla. Na podlagi predloženih računov bo predvidoma krila osnovne stroške bivanja na srečanju (150 funtov na osebo) in del transportnih stroškov v višini do 100,00 € na posameznika.

 

Prijave pošljite na e-naslov: alpinizem@pzs.si zadeva BMC 2017, najkasneje do vključno petka, 6. januarja 2017, do 23.00 ure.
(Kasneje prispelih ali nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Prijavljeni alpinisti morajo izpolnjevati pogoje KA glede razpisov in prijav (urejena registracija za leto 2016) in morajo imeti urejeno A članarino pri Planinski zvezi Slovenije za leto 2017. )

 

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec
Miha Habjan, načelnik KA

 

Priloga:

Dodaj odgovor