Razpis izpitov za pridobitev naziva alpinist 2016

Razpis za izpite za naziv alpinist, ki bodo potekali po naslednjem programu:

Datum izpit
Sobota, 7. 5. 2016 Izpit – praktični del
Nedelja, 8. 5. 2016
Četrtek, 18. 5. 2016 Izpit – teoretični del
Sobota, 28. 5. 2016 Popravni izpit – praktični del
Nedelja, 29. 5. 2016
Četrtek, 2. 6. 2016 Popravni izpit – teoretični del
julij 2016 – september 2016 Izpitna tura

 

Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 100 €, za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej.

 

Rok prijav je sreda, 13. april 2016 in jih je treba poslati na naslov:
PZS, Komisija za alpinizem – izpiti za alpiniste, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana.
Posebna 5- članska komisija bo pregledala ustreznost prijav do ponedeljka, 25. aprila 2016.

 

Prijava mora vsebovati:

1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«
3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati!

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2016 – INFO, ki je priloga tega dopisa.

Vsa dodatna pojasnila so na voljo preko e-naslova: usposabljanja-alpinizem@pzs.si

Alen Marinović,

Miha Habjan,

vodja usposabljanja pri KA PZS

Načelnik KA PZS

 

Priloge:

  1. Izpiti za naziv alpinist 2016 – INFO,
  2. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«,
  3. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«,
  4. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«.

Dodaj odgovor