Razpis: Izpiti za alpiniste v letu 2024

Komisija za alpinizem objavlja razpis na izpite za naziv alpinist v letu 2024

Objavljamo razpis na izpite za naziv alpinist, ki bodo potekali po naslednjem programu:

DatumProgram
Sobota, 20. 4. 2024Pripravljalni seminar
Nedelja, 21. 4. 2024Pripravljalni seminar
  
Sobota, 11. 5. 2024Izpiti – praktični del
Nedelja, 12. 5. 2024Izpiti – praktični del
Sreda, 15. 5. 2024Izpiti – teoretični del
  
Sobota, 1. 6. 2024Popravni izpit – praktični del
Nedelja, 2. 6. 2024Popravni izpit – praktični del
Četrtek, 6. 6. 2024Popravni izpit – teoretični del

Udeležba na pripravljalnem seminarju je obvezna. Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 120 €, za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej.

Po pravilniku AO Kranj odsek krije stroške izpitov članom, ki k izpitom pristopijo v največ 5 letih od vpisa v šolo. V nasprotnem primeru lahko na UO naslovite prošnjo za financiranje. Prijave in prošnje za financiranje pošljite na nacelnik@aokranj.com.

Rok prijav je ponedeljek, 31. marec 2024 izključno preko Naveze. (usposabljanje v Navezi najdete kot KA Športno treniranje – planinstvo-alpinizem – modul alpinist) Prijavo lahko odda le društveni skrbnik sistema ali načelnik odseka, ki ima dostop do Naveze. V drugačni obliki prijav ne sprejemamo.  Posebna 5- članska komisija bo pregledala ustreznost prijav do petka, 12. aprila 2024.

Prijava mora vsebovati (posamezne priloge se ločeno v PDF naložijo v prijavni obrazec v Navezi, vse ostalo bo zavrnjeno):

  1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
  2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«
  3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«
  4. obrazec o uspešno opravljeni izpitni turi.

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati!

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2024 – INFO, ki je priloga tega dopisa.

Vsa dodatna pojasnila so na voljo preko e-naslova: usposabljanja-alpinizem@pzs.si

Priloge:

  1.  Izpiti za naziv alpinist 2024 – INFO,
  2.  obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«,
  3.  obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«,
  4.  obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«,
  5.  obrazec »o uspešno opravljeni izpitni turi«.

Dodaj odgovor