Razpis: Sofinanciranje aktivnosti kategorizirani športniki 2023

Komisija za alpinizem (KA) Planinske zveze Slovenije objavlja Razpis za sofinanciranje aktivnosti kategoriziranih športnikov 2023. Pozorno preberite vsebino razpisa in priloge.

Spoštovani,
Komisija za alpinizem (KA) Planinske zveze Slovenije objavlja Razpis za sofinanciranje aktivnosti kategoriziranih športnikov 2023. Pozorno preberite vsebino razpisa in priloge.

KA bo dodatno podprla vse kategorizirane športnike v športni panogi planinstvo-alpinizem pri športnem udejstvovanju. S tem namenom objavljamo razpis, preko katerega bomo vse kategorizirane športnike s trenutno veljavnim razredom podprli pri njihovih aktivnostih doma in v tujini.

KA je za ta namen namenila 5.000 €.

Pogoji za prijavo:

  • Veljaven razred po sistemu kategorizacije v športni panogi planinstvo-alpinizem; SR, MR, PR, MLR, DR.
  • Alpinistična aktivnost kot trening in priprave.
  • Članarina A PZS 2023.

OPOMBA: Razpis ne izključuje športnikov SR, MR in PR, ki bodo dodatno podprti s sredstvi za vrhunski šport (razpis bo še objavljen). Na ta razpis lahko kandidirajo samo z novimi aktivnostmi oz. aktivnostmi, ki niso predmet razpisa kategoriziranih športnikov SR, MR, PR.

Dolžnosti športnika:

  • Najava akcije do 10 dni pred odhodom, da odpremo potni nalog (podpisan potni nalog v PDF vrnete po mailu na alpinizem@pzs.si),
  • oddaja poročila v roku 10 dni od zaključka akcije s priloženimi računi, ki se glasijo (samo v primeru računov v Sloveniji, za tujino samo zaželeno) na Planinsko zvezo Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (davčna št.: SI62316133) in
  • oddaja izbora 10 plezalnih fotografij in kratke novice za objavo na spletni strani KA hkrati s poročilom na priloženem obrazcu.

Upravičeni stroški:

  • Nočenje.
  • Vstopnine.
  • Prevoz (gorivo, cestnine, vozovnice, trajekti …).

Višina podpore znaša 75 % stroškov oz. do najvišjega zneska:

Slovenija: 100 €
Hrvaška: 200 €
Tujina: 500 €

Razpis je odprt do 31. 10. 2023 oz. do porabe načrtovanih sredstev.

Prijavo pošljite 10 dni pred začetkom akcije na alpinizem@pzs.si in navedite: naziv akcije, pogorje akcije, čas akcije in kontaktne podatke.

Priloga – obrazec za poročilo:

Dodaj odgovor