Razpis: Kategorizacija za leto 2021 – jesenski rok 2021

Vse registrirane člane alpinističnih odsekov / klubov kandidate za kategorizacijo prosimo, da
oddajo seznam alpinističnih tur v sezoni 2020/2021 (obdobje od 11. 11. 2020 11. 11. 2021)
najkasneje do petka, 19. novembra 2021.


Prijave za kategorizacijo sprejemamo izključno v elektronski obliki na naslov:
alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizacija_jesen21

1) Upoštevale se bodo samo popolne prijave, oddane do zgoraj navedenega roka in pripravljene v
skladu s temi navodili.

2) Za kategorizacijo lahko kandidirajo samo v tekočem letu registrirani alpinisti.

3) Kandidat lahko odda največ 20 vzponov, s katerimi kandidira za kategorizacijo, na obrazcu
“Pregled tur”, ki je priložen.

3a) Za vse prvenstvene vzpone se poleg obvezne skice pošlje tudi fotografijo stene z vrisano
smerjo, sicer se smeri ne more upoštevati za kategorizacijo.

3b) Za vse smeri izven Slovenije je potrebno priložiti skico.

3c) Za prvenstvene vzpone in vse vzpone izven Slovenije izpolnite priloženi obrazec »ocene po
raztežajih«, v katerem navedite ocene vseh posameznih raztežajev v smeri.

4) Alpinisti, ki so bili poškodovani, naj poleg prošnje za podaljšanje razreda priložijo originalno
zdravniško spričevalo o poškodbi.


Obenem vam pošiljamo tudi obrazec Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika“.


Prosimo, da ga izpolnijo tisti alpinisti, ki bodo oddali prijavo za kategorizacijo prvič oz. obrazca do
sedaj še niso izpolnili.

 

PRILOGE:

Dodaj odgovor