Registracija članov za leto 2021

Članarina za registracijo pri KA za leto 2021 je 4,00 €.

V letu 2021 bodo pri KA registrirani člani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Člani alpinističnih kolektivov:

  • Plačana članarina PZS za leto 2021,
  • Plačana članarina za registracijo za leto 2021 (4 €),
  • najmanj 10 opravljenih alpinističnih tur v letu 2020 in (vzpone vpišite v “Moj AO”)
  • med alpinisti, ki niso opravili potrebnih pogojev, so lahko na predlog odseka registrirani tisti člani odseka, ki aktivno sodelujejo pri delu kolektiva (vodje šol, veterani …), za katerega naj se napiše kratka obrazložitev in pošlje na alpinizem@pzs.si.

Člane AO Kranj prosimo, da članarino za registracijo pri KA uredijo do konca januarja. Rok za oddajo vloge v Navezi je do vključno 8. februarja 2021. V Navezo vas bo vpisal AO, če boste do konca januarja uredili registracijo.

 

Registracija je tudi pogoj za pristop k izpitom za alpinista ter za pristop k seminarjem in izpitom za alpinističnega inštruktorja.  Prav tako pa jo potrebujete za prijavo na razpise KA PZS.

Vse zahtevane podatke KA PZS potrebuje za vodenje evidence in prikaz alpinistične dejavnosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter tako tudi posredno za pridobivanje sredstev.

 

Pomembno opozorilo:

KA in KŠP preneseta podatke članov v aplikacijo šport360 Olimpijskega komiteja Slovenije. To je izhodišče za pridobitev sredstev s strani države in občine posameznega odseka/kluba. Obvezna podatka sta tudi EMŠO registriranega in kraj rojstva.

Če vseh podatkov ne bo in le ti ne bodo pravilni ali pomanjkljivi, takšen posameznik ne bo registriran!

 

Dodaj odgovor