Registracija članov pri KA za leto 2020

V letu 2020 bodo pri KA registrirani člani AO Kranj, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo plačano članarino PZS za leto 2020,
 • imajo plačano registracijo KA za leto 2020 (4 €),
 • imajo opravljenih najmanj 10 alpinističnih vzponov v letu 2019. (kaj je alpinistični vzpon: https://ka.pzs.si/vsebina.php?pid=2)

 

Opombe:

 • Vzpone vsak posameznik vpiše v “Moj AO” na spletni strani aokranj.com. Odsek jih bo pred pošiljanjem na KA pregledal.
 • Če plačila registracije KA niste uredili skupaj s plačilom PZS članarine to lahko še uredite pri načelniku, Mihu Zupinu, in sicer vsak četrtek, do vključno 11.6.2020.
 • Člani, ki v letu 2019 nimajo opravljenih vsaj 10 alpinističnih vzponov so lahko na predlog Odseka prav tako registrirani pri KA. Pogoj za to je aktivno sodelovanje pri Odseku (vodje šol, častni, zaslužni ali drugače delovni člani, veterani …). Za predlog za takega člana napišete kratko obrazložitev in jo pošljete na nacelnik@aokranj.com.
 • Registrirajo se lahko mlajši in starejši pripravniki, alpinisti in alpinistični inštruktorji, tečajniki pa še ne.
 • Rok za oddajo prijav je do vključno četrtka, 11. junija 2020.

 

Zakaj se registrirati?

 • Vsak registriran član bo ob koncu leta prejel zbornik Slovenski alpinizem za obdobje 2020.
 • Neregistrirani alpinisti in alpinistični pripravniki ne bodo imeli pravice prijav na razpise KA PZS.
 • Registracija je tudi pogoj za pristop k izpitom za alpinista, ter za pristop k seminarjem in izpitom za alpinističnega inštruktorja.

 

Vse zahtevane podatke (ime, priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, spol, ulica, poštna št., pošta, država, e-naslov, PD, AO in status) KA PZS potrebuje za vodenje evidence in prikaz alpinistične dejavnosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kot vsa leta prej moramo tudi v letu 2020 vse registrirane člane v okviru KA in KŠP prenesti v aplikacijo Olimpijskega komiteja Slovenije. To bo izhodišče za pridobitev sredstev s strani države in občine posameznega odseka / kluba.

Če podatki ne bodo popolni ali ne bodo pravilni posameznik ne bo registriran.

Dodaj odgovor