Razpis izpitov za alpiniste v letu 2020

Glede na trenutne razmere, ko se določila zaradi epidemije v državi nenehno spreminjajo, je težko določiti točne termine in potek izpitov za alpiniste. Če bo trend sproščanja ukrepov ugoden, si Komisija za alpinizem (KA) želi v mesecu juniju izpeljati izpite za naziv alpinist (na državnem nivoju).

Prvi korak k izvedbi izpitov je ta razpis. S tem KA želi dobiti seznam kandidatov, ki si želijo letos pristopiti k izpitu. Program in potek izpitov bosta določena naknadno glede na število prijav in razmere v državi.

Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 100 €, za popravni rok pa 50 €. Kotizacije ne plačujte vnaprej. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun.

 


Rok za prijave je sreda, 20. maj 2020. Prijave je treba poslati na e-naslov usposabljanja-alpinizem@pzs.si, zadeva: “Prijava izpiti za alpiniste 2020“, izključno v e-obliki, v PDF formatu in v enem dokumentu.
Posebna 5-članska komisija bo pregledala ustreznost prijav do nedelje, 31. maja 2020.

Opozarjamo, da se kasnejših prijav v nobenem primeru ne bo upoštevalo!


Prijava mora vsebovati:

  1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
  2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika« – obrazec je v Word dokumentu iz prve točke
  3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju« – obrazec je v Word dokumentu iz prve točke

 

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2020 – INFO.

Vsa dodatna pojasnila so na voljo preko e-naslova: usposabljanja-alpinizem@pzs.si

 

Starejši pripravniki AO Kranj, ki jim manjka interni izpit iz ledeniške tehnike, naj to sporočijo vodji izpitne komisije Sari Jaklič, da se dogovorite za izvedbo.

Seznam vzponov za prijavo na državne izpite pred podpisom pošljite v pregled vodji izpitov (Sara) in načelniku (nacelnik@aokranj.com).

Dodaj odgovor