Vabilo na 15. strokovni posvet Gore in varnost

Odbor Gore in varnost, ki je skupni organ Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze Slovenije, v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizirata 15. STROKOVNI POSVET GOREIN VARNOST, ki bo potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu, vsoboto, 30. novembra 2019, z začetkom ob 8.20 uri.

 

NAMEN

Na 15. strokovnem posvetu se bomo zbrali strokovnjaki, novinarji, obiskovalci gora in drugi, ki nas povezujedelovanje na področju preventive in nesreč v gorah.

S posvetom želimo analizirati gorske nesreče v letošnjem letu in posamezne primere ter opozoriti na najpogostejše napake, ki so jih posamezniki naredili ali pa so bile splet okoliščin in naključij.

Na posvetu bodo predstavljena predavanja priznanih domačih strokovnjakov.

Udeležba na posvetu je brezplačna.

Predhodnih prijav ni!

Lepo povabljeni!

 

Dodatne informacije:

Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS, E: matjaz.serkezi@pzs.si.

 

PROGRAM 15. STROKOVNEGA POSVETA GORE IN VARNOST

Avditorij Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije, Ig, 30. november 2019

08.20-08.30

Registracija udeležencev.

09.00-09.05

Uvodni pozdrav.

09.05-09.30

Pregled posredovanj Gorske reševalne zveze Slovenije v obdobju 2009 – 2018.

Vse večji obisk gorskih območij Slovenije in raznolikost aktivnosti, ki jih obiskovalci gora izvajajo, se odraža tudi v številu posredovanj Gorske reševalnezveze Slovenije. Slednja o svojih posredovanjih vodi zelo dobro bazo podatkov, kiomogočajo kritično presojo stanja. V prispevku so predstavljeni ključni podatki oposredovanjih v obdobju 2009–2018, ob tem pa tudi predlog ukrepov za ureditev področja v prihodnosti.
Nosilec predavanja Slavko Rožič, inštruktor gorskega reševanja.

09.30-10.00

Predstavitev primerov gorskih nesreč sezone 2018.

Nosilec predavanja Primož Štamcar, inštruktor GRZS, inštruktor planinske vzgoje,PD Tržič, GRS Tržič.

10.00-10.15

Odmor.

10.15-10.45

Mehanizmi pojavljanja snežnih plazov v slovenskih Alpah.

Izpostavila bo zlasti lavinske dogodke in njihovo časovno/prostorsko povezanost glede na vrsto dogodka, ter zaključke z vidika preventive (za večjo/povečanjevarnosti …).
Nosilec predavanja Manca Volk Bahun, asistentka na Geografskem inštitutu Antona Melika, ki zaključuje doktorsko nalogo.

10.45-11.15

Varnost na planinskih poteh in njihova urejenost ob povečanem obisku turistov.Varneje v gore.
Pregled in stanje obiska naših gora – predvsem Julijskih Alp, trendi naraščanja inspecifike obiskovanja, novodobne navade turistov in obiskovalcev gora, aktivnosti in “domet” PZS za večjo varnost na planinskih poteh.

Obremenitve in stanje planinskih poti, načini urejanja in vzdrževanja zelozahtevnih poti, kategorizacija planinskih poti in razlikovanje od novo nastajajočih športnih objektov v naravi t. i. ferat. Projekt varneje v gore.
Nosilci predavanja Martin Šolar, podpredsednik PZS; Jože Rovan, predsednik PZS in Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS.

11.20

Konec posveta

Dodaj odgovor