Izpiti iz zimske tehnike

Izpiti iz zimske tehnike bodo v soboto, 23.3.2019.

Prijavite se vsi, ki nameravate napredovati v mlajšega ali starejšega pripravnika na društvenem nivoju oz. starejši pripravniki, ki bi se radi letos udeležili izpitov na državni ravni in imate opravljen ledeniški tečaj.

Prijave zbiram na e-mail: vrhovnik.ales@gmail.com do srede, 20.3.2019 do 16.00 ure.

Obvezne so pisne prijave iz katerih naj bodo razvidni vaši osebni podatki in za kateri staž boste opravljali izpite!

Poleg prijave je potrebno oddati tudi zimske vzpone in sicer morate za opravljanje izpita oddati 50% vseh zahtevanih zimskih vzponov. V kolikor zahtevane kvote vzponov nimate se izpitov ne boste mogli udeležiti.

Za prehodno obdobje, Marec 2019 do Maj 2020, velja slednje:

Starejši pripravniki, ki želijo letos opravljati izpit za alpinista (državna raven) morajo na zimskih društvenih izpitih opraviti ledeniško tehniko.

Kandidati za starejšega pripravnika lahko letos zimske izpite opravljajo po starem pravilniku (brez ledeniške tehnike) ali po novem pravilniku (z ledeniško tehniko).

Če kandidat za starejšega pripravnika opravlja izpit po starem pravilniku mora na naslednjih društvenih zimskih izpitih (pred prijavno na državni izpit) opraviti še ledeniško tehniko.

Pri prijavi navedite ali želite izpit opravljati po starem ali novem pravilniku, kasnejše spremembe se ne bodo upoštevale.

 

Kraj in ura izpitov bosta določena in sporočena naknadno.

 

Dodaj odgovor