Kategorizacija december 2018

V skladu z dopisom Olimpijskega komiteja Slovenije vas pozivamo, da nam na obrazcu “Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika” pošljete opravljene vzpone (rezultatov tekmovanj ni potrebno pošiljati, ker so zbrani na KŠP), ki ustrezajo pogojem za kategorizacijo športnih plezalcev in sicer najkasneje: 

do petka, 14.decembra 2018 do 24.ure

(za vzpone opravljene od 25.avgusta do 14.decembra 2018).

 

Opomba !

Vsi tisti, ki status uveljavljajo prvič, morajo poslati oba obrazca (1 in 2) »Prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika« (dobite ga tudi na spletni strani KŠP in sicer TUKAJ pod Obrazci). Vsi ostali samo obrazec 1. 

OPOZORILO: obrazci morajo biti obvezno opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi in žigi

 

Veljavne kriterije za športno plezanje lahko vidite https://ksp.pzs.si/dokumenti.php

Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo prispele do predpisanega roka, pošljite pa jih na elektronski naslov:

sportno.plezanje@pzs.si

Pri poslanem sporočilu zahtevajte potrditev prejema maila.

 

Dodaj odgovor