Razpis: kategorizacija april 2018

Uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika

 

V skladu z dopisom Olimpijskega komiteja Slovenije vas pozivamo, da nam na obrazcu “Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika” pošljete opravljene vzpone (rezultatov tekmovanj ni potrebno pošiljati, ker so zbrani na KŠP), ki ustrezajo pogojem za kategorizacijo športnih plezalcev in sicer najkasneje: 

 

do torka, 24.aprila 2018 do 24.ure

(za vzpone opravljene od 16.decembra 2017 do 24.aprila 2018)

 

Opomba !

Vsi tisti, ki status uveljavljajo prvič, morajo poslati oba obrazca (1 in 2) »Prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika« (dobite ga tudi na spletni strani KŠP in sicer TUKAJ pod Obrazci). Vsi ostali samo obrazec 1. 

OPOZORILO: obrazci morajo biti obvezno opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi in žigi

 

Veljavne kriterije za športno plezanje lahko vidite https://ksp.pzs.si/dokumenti.php

 

Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo prispele do predpisanega roka, pošljite pa jih na elektronski naslov: sportno.plezanje@pzs.si. Pri poslanem sporočilu zahtevajte potrditev prejema maila.

 

Tomo Česen l.r., Strokovni sodelavec
Aleš Pirc l.r., Načelnik KŠP

 

Dodaj odgovor