Projekt OSP in Sklad Slovenskih plezališč

 

Kateri sveder bi raje vpel? Vir: facebook.com/projektosp

Kateri sveder bi raje vpel? Vir: facebook.com/projektosp

 

Stanje na področju urejanja plezališč in preopremljanja smeri že dolgo ni več zadovoljivo. Ker se soočamo s porastom števila športnih plezalcev in z vedno večjo obrabo opreme v smereh, smo prisiljeni narediti korak naprej od obstoječega sistema in poiskati rešitev, ki bo zagotovila varnejše plezanje tudi v prihodnosti. Projekt O.S.P. ali Opremimo slovenska plezališča nagovarja slovensko plezalno javnost in jo vabi k sodelovanju pri urejanju naših plezališč.

Sklad slovenskih plezališč je telo pod okriljem PZS, podpirata ga tako Komisija za športno plezanje kot Komisija za alpinizem in preko Projekta OSP plezalce nagovarja k donacijam za obnovo plezališč.

Obiskovanje plezališč je brezplačno in tako bo tudi ostalo, stvar posameznika pa je, da se po svojih zmožnostih odloči, koliko bo prispeval za urejenost plezališč. Donacije potrebujemo, saj javna sredstva za urejanje plezališč niso stalna in ne pokrijejo vseh potreb, prostovoljcev za strokovna dela pa je vedno manj. K donacijam so lepo vabljeni tudi klubi in podjetja, ki jim plezanje predstavlja pridobitno dejavnost.

Sklad bo prevzel vlogo koordinatorja opremljanja smeri in vlogo sogovornika v primeru zapletov v zvezi s plezališči. Vzpostavili bomo mrežo regionalnih opremljevalcev in društev-skrbnikov posameznih plezališč. Uvedli bomo evidenco trenutnega stanja varovalne opreme po plezališčih in izdelali enoten letni načrt opremljanja. Ta bo izboljšal stanje s centralnim nadzorom in ustreznim plačilom odgovornega in zahtevnega dela opremljevalcev.

Po koncu leta bo Sklad izdelal letno poročilo o opravljenem delu in porabi sredstev.
Le transparentno delovanje bo zagotovilo stopnjo zaupanja, ki je potrebna za donacije.

Projekt OSP bo preko spletne strani, socialnih omrežij, promocijskih dogodkov in akcij nagovarjal plezalce k donacijam in odgovornemu ravnanju v naših plezališčih. Poleg tega bo služil kot mesto za zbiranje prijav o težavah v plezališčih.

Verjamemo, da bo nova ureditev prinesla bolj organizirano urejanje plezališč in boljši nadzor nad porabo sredstev. Predvsem pa upamo, da bomo tako pridobili stalen in neodvisen vir financiranja obnove in tako poskrbeli za razvoj plezanja tudi v prihodnosti.

 

Projekt O.S.P.: https://projektosp.si

Plezalci vabljeni k pridružitvi Zavezi za plezališča. Namenjena je vzpostavljanju etike in odgovornega odnosa do plezanja in plezališč.

 

Štefan Wraber, Koordinator Sklada slovenskih plezališč
Bojan Rotovnik, Predsednik Planinske zveze Slovenije

 

Dodaj odgovor