Razpis: kategorizacija december 2016

Uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika

 

KŠP PZS v skladu z dopisom Olimpijskega komiteja Slovenije poziva, da jim na obrazcu “Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika” pošljete opravljene vzpone (rezultatov tekmovanj ni potrebno pošiljati, ker so zbrani na KŠP), ki ustrezajo pogojem za kategorizacijo športnih plezalcev in sicer najkasneje:

do četrtka, 15.decembra 2016 do 24.ure
(za vzpone opravljene od 1.septembra do 15.decembra 2016)

 

Opomba !

Vsi tisti, ki status uveljavljajo prvič, morajo poslati oba obrazca (1 in 2) »Prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika« (dobite ga tudi na spletni strani KŠP in sicer TUKAJ pod Obrazci). Vsi ostali samo obrazec 1.

OPOZORILO: obrazci morajo biti obvezno opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi in žigi

 

Veljavne kriterije za športno plezanje lahko vidite TUKAJ pod Pravilniki.

Upoštevali bodo le popolne prijave, ki bodo prispele do predpisanega roka, pošljite pa jih na elektronski naslov: sportno.plezanje@pzs.si. (Pri poslanem sporočilu zahtevajte potrditev prejema maila.)

 

Tomo Česen l.r., Strokovni sodelavec
Aleš Pirc l.r., Načelnik KŠP

Dodaj odgovor