Mentorstvo v Alpinistični šoli

V letošnjem letu prvič uvajamo mentorstvo za tečajnike saj želimo, da pridobijo nova znanja ter se lažje in bolje vključijo v društvo. 
Predstavitev Mentorstva bo v četrtek 2.6.2016 na rednem sestanku odseka. 

Dne 12.04.2016 Upravni odbor AO Kranj sprejme in potrdi idejo o mentorstvu v Alpinistični šoli (AŠ). Povzetek iz zapisnika:
Aleš izpostavi idejo mentorstvo za tečajnike AŠ s čimer bi se gradilo na povezanosti odseka, motiviranosti ostalih članov odseka in večji aktivnosti na odseku. Upravni odbor (UO) je potrdil, da bomo letošnje leto mentorstvo poizkusno izpeljali v letni sezoni. Za izvedbo in izpeljavo sta zadolžena Aleš in Klemen. Aleš kot idejni vodja, Klemen pa kot pomočnik in vodja AŠ. V roku enega meseca se na odseku poda formulacija mentorstva (kar se predhodno objavi tudi preko spletne strani – za seznanitev z akcijo).

 

Mentorstvo:

V spodnjem odstavku je na kratko predstavljena ideja mentorstva.
V času Alpinistične šole so tečajnikom dodeljeni mentorji. Vsakemu mentorju sta dodeljena dva tečajnika, pri čemer za razdelitev poskrbi vodja Alpinistične šole. Naloga mentorjev je, da z dodeljenimi tečajniki opravijo najmanj dva letna vzpona in najmanj en zimski vzpon. Poleg opravljanja vzponov je njihova naloga tudi bolj tesno povezati tečajnike z odsekom in jih motivirati za nadaljnje obiskovanje in aktivnost na odseku. Mentor je tudi prva oseba na katero se tečajnik obrne v primeru vprašanj glede priprave na vzpon, izbire ture, vrvnih tehnik in ostalih tematik, ki so obravnavane na izpitih in so nujne za varno plezanje in gibanje v gorah.
Poleg vodja Alpinistične šole celotno mentorstvo spremlja še vodja mentorjev, ki skrbi za evidenco opravljenih vzponov in koordinira aktivnosti. Mentorji se vsako leto sestanejo ob pričetku in na koncu Alpinistične šole. Na prvem sestanku so seznanjeni katerim tečajnikom bodo mentorji, medtem ko je namen zaključnega sestanka delitev izkušenj, podajanje predlogov itd.
Na skupnih turah mentorji in njihovi varovanci praviloma ne plezajo skupaj.

 1. Kdo je lahko mentor
  Glede na pravilnik Alpinističnega odseka Kranj velja slednje:
  TEČAJNIK lahko pleza le s člani Odseka, ki so dosegli vsaj naziv alpinist.
  Mentorje predlagajo člani upravnega odbora in po njihovi pritrditvi se jih formalno zabeleži in predstavi njihove zadolžitve oz. naloge.
 2. Naloga vodje alpinistične šole
  Vodja alpinistične šole ob pričetku šole posamezne tečajnike razdeli med mentorje. Po potrebi pomaga pri koordinaciji aktivnosti vodju mentorjev.
 3. Naloga vodje mentorjev
  Vodja mentorjev je lahko tudi sam mentor in mora izpolnjevati vse naloge zapisane v točki 4. Vodja mentorjev skrbi za koordinacijo aktivnosti ostalih mentorjev in dodeljenih tečajnikov. Organizira dva se sestanka letno, pri čemer je prvi po skupni turi v Ospu in drugi – zaključni turi po 1. oktobru. Poleg tega je njegova naloga beleženje posameznih vzponov ostalih mentorjev in dodeljenih tečajnikov. Predstavi upravnemu odboru analizo ob začetku novega šolskega leta.
 4. Naloga mentorja
  Mentor mora z dodeljenima tečajnikoma opraviti najmanj dva letna vzpona in najmanj en zimski vzpon. Vzponi morajo biti izobraževalno usmerjeni in poučni za tečajnika.
  Mentor glede na dogovor s tečajnikoma pomaga pri izpopolnjevanju znanja potrebnega za opravljanje izpitov na odseku. V primeru, da mentor oceni malomarnost in nezainteresiranost tečajnika, mentor ni dolžan pomagati tečajniku pri izobraževanju.
  Mentor se skupaj s tečajnikoma udeležuje obnovitvenih seminarjev, ki so letno organizirani na alpinističnem odseku.
  Mentor je pomemben člen med povezavo tečajnik – alpinistični odsek. Tečajnika vzpodbuja k obiskovanju in aktivnostim na odseku.
  Mentor sproti javlja izvedene vzpone vodji mentorjev, ki le-te beleži in jih na koncu leta posreduje v pregled upravnemu odboru in načelniku.
 5. Obveznosti tečajnikov
  Tečajnik se mora dodeljenemu mentorju javiti najkasneje v roku 7 dni od prejema njegovega kontakta. Tečajnik je poleg mentorja tudi odgovoren za izvedbo tur. Tečajnik, ki se ne udeleži zimskih izpitov oziroma izostaja od predavanj alpinistične šole izpade iz sistema mentorstva na AO Kranj. Tečajnik je dolžan poskrbeti za prevoz in hrano ter pijačo za mentorja na posamezni turi.

 

 

Dodaj odgovor