Alpinistični tabori za perspektivne alpinistke in alpiniste v okviru KA PZS

Vizija alpinističnih taborov za perspektivne alpiniste v okviru KA PZS

 

Ideja

Ohranjati tradicijo organiziranja in sofinanciranja alpinističnih taborov (tabori) za mlade perspektivne alpinistke in alpiniste, saj tovrstni tabori predstavljajo odlično osnovo za plezanje, druženje in izmenjavo izkušenj ter pogledov med mladimi plezalci. Tabori so tudi priložnost, da se mladi spoznajo med seboj in se v prihodnosti kdaj navežejo na vrv. V okviru taborov se mladim ponudi možnost plezanja v resnejšem alpskem okolju, ki ga mogoče zaradi različnih razlogov sami ne bi obiskali.

Na vsak tabor bi vzeli tudi do 2 člana Slovenske mladinske alpinistične reprezentance (SMAR) ali kakega drugega izkušenega alpinista. Na ta način bi med mladimi dodatno promovirali SMAR ter predvsem pokazali, da SMAR ni noben »bav-bav« in je reprezentanca odprta za vsakega, ki se želi resneje ukvarjati z alpinizmom in je pripravljen temu posvetiti nekaj več svojega časa.

KA bo na taborih kot že ustaljeno, udeležencem krila določene stroške (npr. spanje, gondole, itn), mentorstvo izkušenih alpinistov, organizacijo taborov, morebitno potrebno določeno zavarovanje (za tujino), vodniško literaturo, itn.

Tabora se bodo lahko udeležili tisti, ki bodo izpolnjevali splošne in posebne pogoje navedene v razpisih. V splošnem bodo imeli prednost udeležbe na taborih aktivni mladi perspektivni alpinisti in starejši pripravniki.

 

Cilj

Prvi cilj KA je vsekakor dovolj prijav za izpeljavo alpinističnih taborov. Predvsem moramo stremeti k temu, da se prijavljajo mladi perspektivni alpinisti in starejši pripravniki z nekaj ustrezne alpinistične kilometrine (v navezi z alpinistom). Načinov kako to doseči je seveda več; preko objavljenih razpisov, neposrednih osebnih stikov z mladimi. Poleg KA, boste imeli pomembno vlogo tudi načelniki ter izkušeni alpinisti po odsekih, ki morate perspektivce spodbujati k udeležbi na taborih. Brez tega ne bomo dosegli optimalne in želene udeležbe.

KA si želi pridobiti tudi prijav mladih starejših pripravnic in alpinistk. Na poletnem taboru se to že dogaja, potrebno je zagotoviti njihovo udeležbo tudi na zimskem taboru v tujini ter ostalih dveh taborih v Sloveniji ali bližnji okolici.

Drugi cilj je, da bi mladi spoznali (predvsem s pomočjo domačih taborov), da naš alpski svet ni omejen le na »smeri iz Slovenskih sten«, temveč je ogromno sten in območij, ki so po krivem zapostavljena. V tem kontekstu tudi to, da se lahko močno alpinistično doživetje najde tudi v »lažjih« smereh, ki so morda »skrite« očem alpinistične srenje. Torej razširiti njihova obzorja in jim dati v razmislek vprašanje: »Kaj pa če ni vse v oceni/težavnosti smeri?«. KA pogreša idejno in doživljajsko vrednost alpinističnih vzponov. Težavnost je samo ena izmed komponent alpinističnega vzpona, nikakor ne edina ali vedno najpomembnejša. Z drugimi besedami, KA si želi, da bi zlasti mladi plezali več smeri, ki sicer bolj samevajo. Vse preveč je alpinistična aktivnost mladih skoncentrirana na klasike in nekaj drugih popularnih smeri. Pogrešamo ideje, inovativnost, avanturo in morda pripravljenost »žrtvovati« kak dan za poskus tudi na račun morebitnega »neuspeha«. Zavračamo »serijsko plezanje« (internetno) aktualnih smeri.

Tretji cilj je večplasten. Po eni strani bi radi na KA omogočili mladim perspektivnim alpinistom možnost nadgradnje alpinističnega udejstvovanja, ki preseže lokalno aktivnost znotraj odseka. Razlogi so že navedeni. Po drugi strani bi pa radi preko mladih alpinistov, udeležencev taborov, vrnili pravi alpinistični duh nazaj na odseke. Dober primer so tradicionalni vsakoletni tabori v Chamonixu, z novimi tabori (predvsem doma), pa bi radi to še nadgradili.

S soudeležbo članov SMAR-a ter ostalih izkušenih alpinistov na taborih bi resnično radi pokazali, da je SMAR odprta za plezanja željne mlade alpiniste in da to ni dosegljivo samo za izbrance. Podobno bodo na akcijah SMAR-a imeli možnost sodelovanja tudi mladi perspektivni alpinisti. V praksi bo to pomenilo, da se bo na določene akcije lahko pridružil kak perspektivni alpinist (eden ali dva). S tem bi radi širili pravi duh SMAR-a, ki bi moral biti po mnenju KA cilj vseh mladih ambicioznih perspektivnih alpinistov.

Na KA bi na splošno radi dvignili zavest pravega avanturističnega raziskovalnega alpinizma in visoko postavljene alpinistične etike. Z alpinističnim plezanjem na taborih bi radi širili ta duh med mlade in posledično med odseke po Sloveniji

 

 

Načrt leto 2016:

 

Poletni tabor tujina

 • Cilj: omogočiti mladim plezalcem spoznavanje in plezanje v alpskih stenah izven Slovenije, pod mentorstvom izkušenih alpinistov, ki poznajo območje ter znajo usmerjati njihove želje in cilje. Druženje mladih, spoznavanje novih plezalsko zanimivih področij in potencialno razvijanje novih navez, ki bi lahko stopile stopničko višje v njihovem alpinističnem razvoju.
 • Vrsta plezanja: praviloma kopna skala
 • Datum: julij 2016
 • Lokacija: Dolomiti (Civetta, Marmolada)
 • Vodje: Nejc Pozvek in Andrej Grmovšek
 • Število udeležencev: do 10 mladih perspektivnih alpinistk in alpinistov (med njimi do 2 člana

  SMAR)

 •  

  Bivanje: kamp

 

Zimski tabor tujina

 • Cilj: omogočiti mladim plezalcem spoznavanje in plezanje v alpskih stenah izven Slovenije, pod mentorstvom izkušenih alpinistov, ki poznajo območje ter znajo usmerjati njihove želje in cilje. Druženje mladih, spoznavanje novih plezalsko zanimivih področij in potencialno razvijanje novih navez, ki bi lahko stopile stopničko višje v njihovem alpinističnem razvoju.
 • Vrsta plezanja: praviloma ledno/snežne in kombinirane smeri
 • Datum: oktober 2016
 • Lokacija: predvidoma Chamonix
 • Vodje: določeno naknadno
 • Število udeležencev: do 10 mladih perspektivnih alpinistk in alpinistov (med njimi do 2 člana SMAR)
 • Bivanje: hostel

 

Poletni tabor Slovenija
 • Cilj: omogočiti mladim plezalcem spoznavanje in plezanje v nekoliko manj poznanih in obiskanih območjih domačih gora. Druženje mladih, spoznavanje novih plezalsko zanimivih področij in potencialno razvijanje novih navez, ki bi lahko stopile stopničko višje v njihovem alpinističnem razvoju.
 • Vrsta plezanja: kopna skala
 • Datum: avgust 2016
 • Lokacija: nekje v Sloveniji, predvidoma lokacije, ki jih perspektivci ne obiskujejo pogosto (primer Mali Koritniški Mangart/Vevnica, Trenta, Kot, itn).
 • Vodje: določeno naknadno
 • Število udeležencev: do 10 mladih perspektivnih alpinistk in alpinistov (med njimi do 2 člana SMAR)
 • Bivanje: določeno naknadno

 

Zimski tabor Slovenija

 • Cilj: omogočiti mladim plezalcem pridobivanje izkušenj v zimskem alpinizmu domačih gora. Glede na snežno/ledne razmere usmerjati mlade v prilagajanje ciljev. Druženje mladih, spoznavanje novih plezalsko zanimivih področij in potencialno razvijanje novih navez, ki bi lahko stopile stopničko višje v njihovem alpinističnem razvoju.
 • Vrsta plezanja: snežne/kombinirane smeri in/ali ledni slapovi
 • Datum: januar/februar 2017
 • Lokacija: nekje v Sloveniji ali bližnji okolici,
 • Vodje: določeno naknadno
 • Število udeležencev: do 10 mladih perspektivnih alpinistk in alpinistov (med njimi do 2 člana SMAR)
 • Bivanje: določeno naknadno, predvidoma bivanje v bivakih ali zimskih sobah
Pripravila: Peter Bajec in Miha Habjan

Miha Habjan, načelnik IO KA PZS

Dodaj odgovor