Kategorizacija za leto 2019 – jesenski rok

Vse registrirane člane alpinističnih odsekov / klubov – kandidate za kategorizacijo – prosimo, da oddajo seznam alpinističnih tur v sezoni 2018/2019 (obdobje od 11. 11. 2018 – 11. 11. 2019) najkasneje do petka, 29. novembra 2019.

Prijave za kategorizacijo sprejemamo izključno v elektronski obliki na naslov: alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizacija_jesen19

1) Upoštevalo se bo samo popolne prijave, oddane do zgoraj navedenega roka in pripravljene v skladu s temi navodili.

2) Za kategorizacijo lahko kandidirajo samo v tekočem letu registrirani alpinisti.

3) Kandidat lahko odda največ 20 vzponov, s katerimi kandidira za kategorizacijo, na obrazcu “Pregled tur”, ki je priložen.

3a) Za vse prvenstvene vzpone se poleg obvezne skice pošlje tudi fotografijo stene z vrisano smerjo, sicer se smeri ne more upoštevati za kategorizacijo.

3b) Za vse smeri izven Slovenije je potrebno priložiti skico.

3c) Za prvenstvene vzpone in vse vzpone izven Slovenije izpolnite priloženi obrazec »ocene po raztežajih«, v katerem navedite ocene vseh posameznih raztežajev v smeri.

4) Alpinisti, ki so bili poškodovani, naj poleg prošnje za podaljšanje razreda priložijo originalno zdravniško spričevalo o poškodbi.

Obenem vam pošiljamo tudi obrazec “Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika“.

Prosimo, da ga izpolnijo tisti alpinisti, ki bodo oddali prijavo za kategorizacijo prvič oz. obrazca do sedaj še niso izpolnili.

 

PRILOGE:

Obrazec pregled tur

Obrazec ocene po raztežajih

Obrazec prvenstvene smeri

Obrazec prijava kategoriziranega športnika

 

OPOMBA: 43. člen (zdravstveni pregledi): »Prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so obvezni za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.«

Dodaj odgovor