Delovni akciji sta uspeli! Uredili smo okolico društvenih prostorov, pokosili travo, obrezali vzpenjalko … V plezališču pa smo uredili poti, popravili nekaj stopnic, na novo postavili klopco, očistili smeri zelenja in krušljivega kamenja ipd.  

Preberi več